Fri frakt over 1000,-* | Lave priser hele året | Lynrask levering

Medlemsvilkår

Medlemsvilkårene er sist oppdatert 20. oktober 2022.

 

1.    Om «Min Lekekasse», Lekekassens kundeklubb

Lekekassen AS med org.nr. 835 441 652 (heretter «Lekekassen») tilbyr deg som privatperson å bli del av «Min Lekekasse», Lekekassens kundeklubb (heretter omtalt som «Min Lekekasse», «Lekekassens kundeklubb» eller «kundeklubb»). Ved å bli medlem av «Min Lekekasse» inngår du en avtale med Lekekassen AS og aksepterer medlemsvilkårene.

Som medlem av «Min Lekekasse» vil du få kundefordeler som er tilpasset deg. Disse generelle medlemsvilkårene (også omtalt som «Brukeravtalen») utgjør avtalen som regulerer vilkårene mellom deg som medlem av «Min Lekekasse» (også kalt medlem, medlemskap eller kundeklubbmedlem) og Lekekassen.

Denne Brukeravtalen gjelder i tillegg til eventuelle betingelser for kundefordeler eller fremtidige tjenester som brukere av «Min Lekekasse» tilbys til enhver tid.

 

2.    Kundefordeler

Som medlem i «Min Lekekasse» får du

·       Tilgang på en rekke eksklusive medlemstilbud. Du vil også kunne motta personlige kupp som gjelder kun for deg som kunde basert på dine preferanser.

·       Forhåndsinformasjon om eksklusive lanseringer, nyheter og konkurranser

·       Tilgang til Min side med oversikt over ordrehistorikk, ordrebekreftelser og fordeler.

 

3.    Deltakelse i kundeklubben

Kundeklubben er åpen for alle som er minst 18 år og bosatt i Norge som registrerer seg med gyldig passord i henhold til Lekekassens krav, norsk mobiltelefonnummer (+47) og gyldig epostadresse. Ved registreringen kan det gjøres oppslag mot dataleverandør (Offentlige register) for navn, postadresse mv.

Du er som bruker ansvarlig for at opplysninger du oppgir om deg selv er korrekte og oppdaterte. Innloggingsinformasjon til «Min Lekekasse» må du bare bruke selv og oppbevare skjult for andre. Du kan når som helst endre ditt passord, og Lekekassen oppfordrer deg til å oppdatere passord jevnlig.

Deltagelse i kundeklubben er gratis og uten kjøpsforpliktelse. Eventuelle premier eller andre fordeler oppnådd som medlem av kundeklubben kan ikke byttes mot andre varer, gavekort eller kontanter.

Kundeklubben leveres som den er til enhver tid og uten noen garantier for oppetid, funksjonalitet eller support, heller ikke fra tjenester levert av tredjeparter i tilknytning til kundeklubben.

Lekekassen har ikke ansvar for kvaliteten eller validiteten av noe innhold som presenteres via Lekekassens Kundeklubb på websider det lenkes til eller i tilhørende dokumentasjon som ikke er fra Lekekassen.

Du er selv ansvarlig for bruken av Lekekassens Kundeklubb og er forpliktet til å bruke Lekekassens Kundeklubb med tilknyttede tjenester kun til det formål som følger av Brukervilkårene og innenfor begrensninger i gjeldende lov eller spesielle vilkår oppgitt for særskilte tjenester som du bruker.

Lekekassen står fritt til uten forhåndsvarsel å utbedre, tilpasse og endre Lekekassens Kundeklubb i avtaleperioden så lenge dette ikke medfører at denne blir uegnet til formålet eller medfører vesentlige avvik fra funksjonsbeskrivelsen som ligger til grunn for denne Brukeravtalen. Lekekassen tar forbehold om feilprising og vi forbeholder oss retten til å kansellere ordre der det er åpenbare feil.

 

4.    Medlemskommunikasjon

For kunne administrere ditt medlemskap i «Min Lekekasse» og for å tilby deg de fordelene som er beskrevet i Medlemsvillkårene, er Lekekassen nødt til å behandle dine personopplysninger. Kontaktinformasjonen vil benyttes til å sende nødvendig informasjon om medlemskapet i «Min Lekekasse». For nærmere informasjon om behandling av personopplysninger, herunder krav på innsyn, retting og sletting viser vi til vår Personvernerklæring. Vi anbefaler at medlemmene regelmessig leser gjennom Personvernerklæringen slik at de vet hvordan og hvorfor Lekekassen behandler personopplysninger i forbindelse med opprettelse av medlemskap.

Medlemskapet i «Min Lekekasse» forutsetter som utgangspunkt at du aksepterer tilpasset markedsføring på e-post, SMS og andre digitale kanaler, som for eksempel e-post med nyheter og tilbud basert på tidligere kjøp eller hva du har klikket på i et tidligere nyhetsbrev. Slik kommunikasjon er sentral for at Lekekassen skal kunne tilrettelegge for at du skal få mest mulig ut av medlemskapet ditt. I likhet med de fleste andre virksomheter, har vi en berettiget interesse i å markedsføre våre tjenester. Lekekassen bruker også opplysningene til markedsføring i andre digitale kanaler.

Medlemmenes samtykke til markedsføring er frivillig, og de kan trekke hele eller deler av sitt samtykke og dermed reservere seg mot dette fra Lekekassen når som helst. Dersom du ikke ønsker å motta markedsføring via nyhetsbrev eller SMS kan du trekke samtykket på «Min side», benytte avmeldingslenken nederst i nyhetsbrevet eller kontakte kundeservice på support@lekekassen.no.

 

5.    Endring av vilkår og terminering

De til enhver tid gjeldende avtalevilkår vil være tilgjengelig på Lekekassen.no. Lekekassen har rett til å endre vilkårene i Brukeravtalen, herunder endre medlemsbetingelser, fordeler og samarbeidspartnere, samt å avvikle kundeklubben.

Slike endringer vil bli kommunisert på Lekekassen.no og eventuelt på e-post. Hvor lang tid det vil ta før varslede endringer trer i kraft, vil bli fastsatt av Lekekassen AS etter en vurdering av hvor vesentlig endringen er og hvilke konsekvenser den har for medlemmene. Lekekassen vil gjøre det som med rimelighet forventes for å informere i god tid, men skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig hvis det ikke skjer. Skulle en endring være av en slik karakter at du ikke lenger ønsker å være medlem av «Min Lekekasse» kan du melde deg ut med øyeblikkelig virkning.

Om du ikke ønsker å godta vilkårene etter endring, kan du si opp Brukeravtalen ved å sende e-post til kundeklubb@Lekekassen.no eller slette ditt medlemskap på Min side («Min Lekekasse». Dersom du ikke ønsker at Lekekassen skal fortsette å behandle dine personopplysninger, kan du også melde deg ut av Lekekassens Kundeklubben ved bruk av samme kontaktpunkt. Ved slik terminering vil Lekekassen slette alle eventuelle opplysninger tilknyttet deg og dette avtaleforholdet innen rimelig tid og senest innen 6 måneder med mindre Lekekassen er lovpålagt å lagre opplysningene i lenger tid. Dersom du senere registrerer deg på Min side («Min Lekekasse») eller som del av Lekekassens kundeklubb på annen måte, anses dette som nytt medlemskap og nytt aksept av Brukeravtalen.

Vesentlige brudd på Brukeravtalen gir Lekekassen rett til å terminere Brukeravtalen med umiddelbar virkning. Ved terminering fra Lekekassen vil din bruk av Lekekassens kundeklubb stanse med umiddelbar virkning.

Du kan når som helst melde deg ut av Lekekassens Kundeklubb og trekke ditt samtykke til at Lekekassen med samarbeidende leverandører kan behandle dine personopplysninger. Du kan gjøre dette ved å sende e-post til kundeklubb@lekekassen.no.

Lekekassen har rett til å terminere Brukeravtalen dersom du er passiv bruker av Lekekassens Kundeklubb i mer enn seks måneder. Slike endringer vil bli kommunisert på e-post.

 

6.    Tjenester tilbudt av tredjeparter

For å tilby deg unike tjenester kan det forekomme at Lekekassen via Min side («Min Lekekasse») gjør det mulig for deg å knytte deg opp mot tjenester tilbudt fra et annet selskap (en tredjepart).

For å bruke slike tjenester fra tredjepart, må du samtykke til og følge de vilkårene tredjeparten har for sine tjenester. Kundeprogrammet Lekekassens Kundeklubb er bare en inngangsport til slike ekstra tjenester som tredjeparter kan tilby, og Lekekassen har ikke ansvar eller risiko for slike tjenester fra tredjepart, herunder gavekort eller premier fra slike tredjeparter. Lekekassen deler ikke dine personopplysninger med slik tredjepart selv, men du vil kunne dele dine egne personopplysninger med slik tredjepart dersom du følger en lenke til tredjepartens nettside fra Lekekassen eller på annet vis kontakter tredjeparten for å benytte deg av tilbudet eller lignende.

 

7.    Sikkerhet

Lekekassen vil iverksette sikkerhetsmessige tiltak som sørger for at dine opplysninger er beskyttet mot uautorisert tilgang og bruk. Dersom du bor på hemmelig adresse eller av ulike årsaker ønsker å bo og leve helt anonymt, ber vi deg allikevel gjøre en egen vurdering av hvorvidt det er fornuftig å bli medlem av Lekekassens kundeklubb.

Medlemskapet er personlig, og det er ditt ansvar å påse at andre ikke får tilgang til din brukerkonto gjennom hensiktsmessig passordbeskyttelse. Du må ikke dele ditt passord eller innloggingsdetaljer med andre. Hvis du har mistanke om uberettiget bruk av ditt medlemskap, må du ta kontakt med vår kundeservice.

 

8.    Force Majeure

Skulle det oppstå hendelser utenfor Lekekassens AS sin kontroll, eller en situasjon som Lekekassen AS ikke med rimelighet kan unngå eller overvinne følgene av, kan dette hindre Lekekassen AS fra å oppfylle sine avtaleforpliktelser. I slike tilfeller opphører Lekekassen AS sine forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer.

 

9.    Lovvalg og tvisteløsning

Brukeravtalen skal reguleres og tolkes i samsvar med norsk rett. Tvister skal være underlagt norske domstolers jurisdiksjon. Agder tingrett avtales som vedtatt verneting.

Copyright © 2024 Lekekassen. Alle rettigheter reservert.